Σεμινάριο: Σύγχρονες Μέθοδοι στη Διαχείριση της Γεωγραφικής Πληροφορίας

Σκοπός του σεμιναρίου

Οι «Σύγχρονες Μέθοδοι στη Διαχείριση της Γεωγραφικής Πληροφορίας» είναι ένα ημερήσιο εκπαιδευτικό σεμινάριο εισαγωγής στην οργάνωση και διαχείριση της γεωγραφικής πληροφορίας που διοργανώνεται από τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 στο Αμφιθέατρο «Γεώργιος Καραμπατζός» στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους επιστήμονες της πληροφόρησης σε βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία, πολιτιστικούς φορείς, στους φοιτητές συναφών σχολών, καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση.

Επιστήμονες από το χώρο της γεωγραφικής επιστήμη και των ανοικτών δεδομένων, αλλά και επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου των βιβλιοθηκών, ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανάδειξη και βέλτιστη αξιοποίηση της γεωγραφικής πληροφορίας με σκοπό τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους τελικούς χρήστες.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι:

  • Να εισαγάγει τους βιβλιοθηκονόμους στο διαθεματικό χαρακτήρα της γεωγραφικής επιστήμης και να τους εξοικειώσει με βασικές έννοιες χαρτογραφίας.
  • Να κατανοήσουν οι βιβλιοθηκονόμοι τη σημασία της γεωγραφικής πληροφορίας.
  • Να αφυπνίσει τους βιβλιοθηκονόμους στη διαχείριση της γεωγραφικής πληροφορίας που διαθέτουν στη βιβλιοθήκη τους, και δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς, είτε αυτή αφορά έντυπο πολιτιστικό περιεχόμενο (π.χ. χάρτες), είτε ψηφιακά παραγόμενο υλικό.
  • Να αναδείξει τα εργαλεία προαγωγής της επεξεργασίας της γεωγραφικής πληροφορίας.
  • Να ανοίξει ένα διάλογο στην ελληνική βιβλιοθηκονομική κοινότητα για συνέργειες και συνεργασίες μεταξύ βιβλιοθηκών/φορέων/οργανισμών για συλλογική αξιοποίηση, διαχείριση και διάχυση της γεωγραφικής πληροφορίας τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε