Σεμινάριο: Σύγχρονες Μέθοδοι στη Διαχείριση της Γεωγραφικής Πληροφορίας 

Πρόγραμμα

Δείτε το πρόγραμμα του Σεμιναρίου εδώ