Σεμινάριο: Σύγχρονες Μέθοδοι στη Διαχείριση της Γεωγραφικής Πληροφορίας 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Εδώ, θα βρείτε χρήσιμους συνδέσμους για πρόσβαση σε εργαλεία, πηγές, οργανισμούς κ.λπ. από τους οποίους θα βοηθηθείτε στη διαχείριση της γεωγραφικής πληροφορίας.

Σύνδεσμοι για Καταλογογράφηση

Πώς κάνουμε βιβλιογραφικές αναφορές για χάρτες

Όροι και ερμηνείες

Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε