Σεμινάριο: Σύγχρονες Μέθοδοι στη Διαχείριση της Γεωγραφικής Πληροφορίας

             Κατάλογος Βιβλιοθηκών Χαρτών/ΓΣΠ

                        σε Ελλάδα και Κύπρο

Μπείτε στο Χάρτη!

Συμμετάσχετε στην παρακάτω έρευνα προκειμένου να συλλεγούν στοιχεία που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη ενός ευρετηρίου χαρτογραφικών συλλογών, μικρών και μεγάλων, για την Ελλάδα και την Κύπρο.

                                     Γιατί να συμμετάσχετε;

-Για να συντελέσετε στην καταγραφή και την ανάδειξη των χαρτογραφικών συλλογών Ελλάδας και Κύπρου.

-Για να βοηθήσετε στην ανάπτυξη ενός χαρτογραφικού οδηγού γεωγραφικών συλλογών για την Ελλάδα και την Κύπρο.

-Για να προβάλετε τον χαρτογραφικό, και γενικότερα τον γεωγραφικό πλούτο της βιβλιοθήκης σας.

-Για να συμβάλετε στην ευαισθητοποίηση και στην ανάδειξη συλλογών χαρτών που πολλές φορές "χάνονται" μέσα στις μικρές συλλογές.

                   -Για να παρέχετε πληροφορίες για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.